การส่งสินค้าและนโยบายการคืน

การจัดส่งสินค้า

ค่าส่ง

จำนวน ค่าจัดส่ง
1 22
2  27
3 32
4 37
5 42

 

*เพิ่มต่าจัดส่ง 5 บาท ต่อปริมาณของสินค้า

การคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า

Q : ฉันสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในกรณีใดบ้าง
A: คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่คุณได้รับได้ โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับคืนสินค้าได้ตามตารางด้านล่าง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากเหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในตารางด้านล่างนี้อย่างครบถ้วน

✓ หมายถึง สินค้าจะต้องอยู๋ในเงื่อนไขการคืนนั้นๆ

เหตุผลในการเปลี่ยน/คืนสินค้า

สภาพสินค้า

สภาพบรรจุภัณฑ์

สินค้าและอุปกรณ์ในกล่อง/ของแถมที่ต้องส่งคืน

ป้ายราคา

ใหม่/ไม่ผ่านการใช้งาน

ไม่ชำรุด

ไม่มีการเปิด/แกะตัวกล่องสินค้า

สินค้าและกล่องสินค้าครบ

สินค้าและกล่องสินค้าครบ

ป้ายราคาคิงเพาเวอร์ไม่ถูกลอกออก

ป้ายแบรนด์สินค้าไม่ถูกตัดหรือดึงออก

1. กล่องบรรจุภัณฑ์ชำรุดเสียหาย  
2. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้องตามหน้าเว็บไซต์
3. ตัวสินค้า/อุปกรณ์เสีย      
4. สินค้าแฟชั่นผิดขนาด
5. ได้รับสินค้าไม่ครบ    
6. เปลี่ยนใจ / ไม่ต้องการ*

 

ตัวอย่างเช่น สินค้าที่คุณได้รับเสียหลังจากเปิดใช้แล้ว 3 วัน ดังนั้นคุณสามารถคืนสินค้าได้ในเงื่อนไขข้อที่ 3 ซึ่งสินค้าผ่านการใช้งานแล้ว กล่องสินค้าได้ถูกแกะแล้ว เมื่อคุณต้องการคืน คุณต้องคืนสินค้าพร้อมกล่องสินค้า ของแถม ป้ายสินค้า ทั้งหมดกลับมา

*ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าปลอดภาษีทุกชนิด ด้วยเหตุผล เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ หลังจากได้ลงชื่อรับสินค้า ณ เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าที่สนามบินเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการลงชื่อรับสินค้าทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สามารถเปลี่ยน/ไม่สามารถคืนได้

สินค้าทุกหมวดหมู่ 

    สินค้าที่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือสินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิต ลูกค้าจะต้องทำการเคลมสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรง โดยเงื่อนไขจะเป็นตามที่ผู้ผลิตกำหนด สินค้าที่หมายเลขสินค้าหรือรหัสถูกแกะออก สินค้าที่มีการดัดแปลงสภาพใดๆ ภายในระยะเวลาการรับประกันตามหมวดสินค้า (14 วัน)